Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 11:32

盆池

鑿破蒼苔地,
偷他一片天。
白雲生鏡裏,
明月落階前。

 

Bồn Trì

Tạc phá thương đài địa,
Thâu tha nhất phiến thiên.
Bạch vân sinh kính lý,
Minh nguyệt lạc giai tiền.

 

Dịch nghĩa

Đào lên những đám rêu xanh phủ kín đất
Những mong trộm thêm một mảnh trời để làm lễ tế
Mặt hồ trong suốt như một tấm gương nổi lên những đám mây trắng
Ánh trăng sáng tỏ rải rác trên bậc thềm nhà phía trước


Bồn Trì: tên hồ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lật làn rêu phủ khắp nơi
Thoáng nhìn rõ bóng khoảng trời một phương
Mây trắng nổi trên ao gương
Trước thềm vằng vặc rắc vương trăng ngà


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất rêu đào một miếng
thấy phản chiếu khung trời.
Mây trắng trong mặt kiếng
trăng sáng trước thềm rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đào rêu xanh phủ đất
Lấy trộm một mảnh trời
Trong gương mây trắng nổi
Trước thềm trăng sáng phơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào ao chậu trên sân rêu phủ
Thấy trong ao một chút trời xanh
Rồi thì mây trắng bồng bềnh
Lại còn trăng rụng bên thềm sáng trưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đào lên rêu đám xanh che đất,
Mong trộm được thêm một mảnh trời.
Mây trắng nổi lên hồ biếc suốt,
Sáng trên thềm bậc ánh trăng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đất rêu xanh đào xuống
Lén trộm một mảnh trời
Mây trắng trong gương hiện
Trước thềm trăng sáng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời