Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2014 18:03

屏風絕句

屏風周昉畫纖腰,
歲久丹青色半銷。
斜倚玉窗鸞發女,
拂塵猶自妒嬌嬈。

 

Bình phong tuyệt cú

Bình phong Chu Phưởng hoạ tiêm yêu,
Tuế cửu đan thanh sắc bán tiêu.
Tà ỷ ngọc song loan phát nữ,
Phất trần do tự đố kiều nhiêu.

 

Dịch nghĩa

Bức bình phong có hình thiếu nữ lưng ong do Chu Phưởng vẽ,
Thời gian làm màu sắc đã phai mờ một nửa.
Tiếng chuông trang sức trên cô bé dựa song cửa ngọc phát ra,
Do hay lau bụi vì ganh ghét với người đẹp trong tranh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái eo thon hình Chu Phưởng vẽ
Ngờ thời gian làm nửa phai màu
Bên rèm cô gái đứng lau
Mới hay vì đố kỵ nhau chùi hoài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bình phong thiếu nữ đẹp lưng ong
Năm tháng mờ phai nét thắm hồng
Tựa cửa cô em vang tiêng nhạc
Sửa sang đọ với gái trong tranh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình phong vẽ mỹ nhân lưng ong,
Năm tháng mờ phai màu sắc trong.
Trang sức gái rung chuông dựa cửa,
Lau tranh ghét vẽ bóng xuân hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bình phong Chu Phưởng vẽ eo thon
Phai nửa đỏ xanh trải tháng năm
Nàng dựa chuông kêu bên cửa ngọc
Đẹp thay phẩy bụi vẫn còn ghen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời