Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 05:04

罷鐘陵幕吏十三年,來泊湓浦,感舊為詩

青梅雨中熟,
檣倚酒旗邊。
故國殘春夢,
孤舟一褐眠。
搖搖遠堤柳,
暗暗十程煙。
南奏鐘陵道,
無因似昔年。

 

Bãi Chung Lăng mạc sứ thập tam niên, lai Bạc Bồn phố cảm cựu vi thi

Thanh mai vũ trung thục,
Tường ỷ tửu kỳ biên.
Cố quốc tàn xuân mộng,
Cô chu nhất hạc miên.
Dao dao hoàn đê liễu,
Ảm ảm thập trình yên.
Nam tấu Chung Lăng đạo,
Vô nhân tự tích niên.

 

Dịch nghĩa

Cây mai xanh như say trong mưa
Cờ quán rượu đứng dựa vào bờ tường
Mộng thanh xuân đã tàn chốn cũ
Một giấc ngủ nhọc nhằn trong cô thuyền
Xa xa rặng liễu trên bờ đê vẫn còn như cũ
Những đợt khói mờ mờ như đến từ mười đoạn đường
Đi về hướng nam đến gần Chung Lăng đạo
Bỗng nhiên nhớ lại những năm xưa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trong mưa mai đứng say
Cờ quán rượu không bay
Mộng xanh tàn đất cũ
Cô thuyền giấc ngủ lay
Liễu vẫn rũ bờ đê
Vấn vít làn khói quê
Đến gần Chung Lăng đạo
Chuyện xưa lại trở về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mai xanh mưa móc gội,
Cờ rượu cột bườm giương.
Nước cũ xuân mơ hết,
Thuyền côi hạc ngủ nương.
Lay lay đê rũ liễu,
Xẩm xẩm ráng che đường.
Nam hướng Chung Lăng đến,
Chuyện xưa ai vấn vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mai xanh say đứng trong mưa
Cờ nơi quán rượu rũ bờ tường loang
Mộng xuân chốn cũ đã tàn
Lẻ loi giấc ngủ nhọc nhằn thuyền đơn
Bờ đê xa, liễu vẫn còn
Làn khói quyện, mười đoạn đường mờ giăng
Về Nam, hướng đến Chung Lăng
Bỗng dưng nhớ lại những năm qua rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mai xanh trong mưa chín
Cờ rượu dựng ven đường
Mộng xuân vời quê cũ
Giấc ngủ nhọc thuyền con
Xa xa hàng liễu vẫy
Mịt mịt làn khói vương
Chung Lăng gần đến lối
Sao khỏi tình nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mơ trong mưa trái đà vàng chín
Đứng bên cờ hiệu quán rượu quen
Chốn xưa đã hết mộng xuân
Ngủ vùi áo vải trong thuyền lẻ loi
Liễu bờ đê vẫn coi như cũ
Những khói mờ đến tự mười phương
Đi nam về hướng Chung Lăng
Bỗng nhiên nhớ lại những năm tháng dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mơ xanh chín mưa rơi
dựa tường bên quán rượu
Mộng xuân tàn quê cũ
Áo thô ngủ thuyền côi.
Xa xôi đê liễu rũ
Mười nẻo khói chơi vơi
Về nam Chung Lăng lối
Vô cớ nhớ chuyện rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tầm mai chín dưới mưa
Cờ rượu bên tường đưa
Nhớ nước tàn xuân mộng
Nằm thuyền cộc áo mơ
Mịt mù sương mấy nẻo
Thấp thoáng liễu đôi bờ
Nhắm hướng Chung Lăng đến
Bồi hồi như thuở xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mai xanh say khước trong mưa sương,
Quán rượu biển cờ đứng dựa tường.
Mộng thuở thanh xuân, tàn chốn cũ,
Nhọc nhằn thuyền lẻ giấc mơ vương.
Xa xa đê liễu còn như cũ,
Từng đợt khói mờ mười đoạn đường.
Về phía Chung Lăng nam đạo hướng,
Những năm xưa cũ bỗng còn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời