獨柳

含煙一株柳,
拂地搖風久。
佳人不忍折,
悵望回纖手。

 

Độc liễu

Hàm yên nhất châu liễu,
Phất địa dao phong cửu.
Giai nhân bất nhẫn chiết,
Trướng vọng hồi tiêm thủ.

 

Dịch nghĩa

Một cây liễu trong sương khói bao phủ,
Cành dài chấm đất, gió đưa tha thướt đã lâu.
Người yêu liễu không nỡ bẻ cành,
Buồn bã ngắm nghía rồi thu bàn tay nhỏ về.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một cây liễu mờ trong sương khói
Gió đưa cành phấp phới đã lâu
Người yêu liễu, chẳng bẻ đâu
Đứng nhìn liễu đẹp, buồn rầu thu tay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gốc liễu mờ sương khói
Gió đưa cành lê thê
Cảm lòng không nở bẻ
Buồn ngắm rút tay về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một cây liễu khói phủ mù sương,
Phơ phất gió đưa chấm mé đường.
Yêu liễu cành người không nỡ bẻ,
Rút tay ngắm nghía vẻ buồn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngậm khói một cây liễu
Quết đất gió lay mãi
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn ngóng thu tay nhỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngậm khói một cây liễu
Quết đất gió lay mãi
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn ngóng thu tay nhỏ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Khói sương vây bóng liễu
Tha thướt những tua dài
Người đẹp không nỡ bẻ
Buồn, ngắm rồi thu tay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời