Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 24/08/2016 01:11

題禪院

觥船一棹百分空,
十歲青春不負公。
今日鬢絲禪榻畔,
茶煙輕揚落花風。

 

Đề thiền viện

Quang thuyền nhất trạo bách phân không,
Thập tuế thanh xuân bất phụ công.
Kim nhật tấn ti thiền tháp bạn,
Trà yên khinh dướng lạc hoa phong.

 

Dịch nghĩa

Thuyền chỉ có mái chèo, không có trăm chén rượu,
Tuổi trẻ mười năm tu hành không phụ ông.
Hôm nay mái tóc như tơ bên giường trong thiền phòng,
Khói trà nhẹ bốc lên theo gió thu.


Tiêu đề có bản chép là Tuý hậu đề tăng viện. Câu đầu dựa vào câu nói của Tất Trác người đời Tấn: “Nếu có hàng trăm chén rượu trên thuyền, quanh năm có mồi để ở mũi và lái, tay phải cầm chén, tay trái cầm cua, ba ba, [chân] dậm thuyền gõ nhịp, đời đầy đủ biết bao!”

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thuyền có chèo không trăm chén rượu
Trẻ mười năm không phụ công tu
Bên giường mái tóc như tơ
Khói trà nhẹ bốc theo đà gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một mái chèo bơi, chén rượu nồng
Mười năm tuổi trẻ sống ung dung
Giường thiền, nay tóc phơ phơ trắng
Khói bốc trà thơm gió nhẹ lâng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một chèo, trăm chén rượu không
Mười năm trẻ chẳng bỏ công tu hành.
Nay giường thiền, tóc trắng tinh
Gió thu bốc nhẹ lung linh khói trà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thuyền lớn một chèo chở chữ không
Tuổi trẻ mười năm tu đáng công
Nay ngả giường thiền sương tóc trắng
Khói trà quyện gió thoảng mênh mông

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền chèo một mái rượu ly không,
Tu trẻ mười năm không phụ ông.
Nay nẻo giường thiền đầu bạc trắng,
Khói trà nhẹ bốc gió thu không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sừng rượu rỗng thuyền chèo một mái
Mười năm tuổi trẻ chẳng công hoài
Hôm nay tóc bạc tu bên chõng
Gió rụng hoa khói trà nhẹ bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời