題村居

三村稚桑春未到,
扶床乳女午啼飢。
潛銷暗鑠歸何處,
萬指侯家自不知。

 

Đề thôn cư

Tam thôn trĩ tang xuân vị đáo,
Phù sàng nhũ nữ ngọ đề cơ.
Tiềm tiêu ám thước quy hà xứ?
Vạn chỉ hầu gia tự bất tri.

 

Dịch nghĩa

Dâu ở ba thôn còn nhỏ, mà mùa tằm kéo kén cũng chưa tới,
Bữa trưa những đứa gái nhỏ bám vào thành giường kêu đói.
Đói khổ đã đến cùng cực rồi, đi đâu bây giờ?
Nhà quyền quý có hàng vạn đầy tớ rồi không cần đến họ nữa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dâu còn non, mùa tằm chưa tới
Gái thanh xuân kêu đói bên giường
Biết đi đâu? Quá thảm thương!
Nhà giàu vạn tớ và đương kêu nhiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dâu non mùa kén cũng chưa gần
Trưa đến con la đói lộn giường
Đói khổ cực cùng đâu biết nữa
Kẻ giàu nào để bụng yêu thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dâu còn nhỏ tiết tằm chưa tới,
Gái bữa trưa kêu đói cạnh giường.
Giờ đã khốn cùng đâu chốn đến?
Nhà giàu ai có rủ lòng thương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dâu non ba xóm xuân chưa đến
Kêu đói trưa con trẻ bám giường
Nhà hết sạch rồi đâu nữa kiếm
Hầu gia người làm đến không xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời