代人寄遠其二

繡鈴任垂蓬髻,
丁香閑結春梢。
剩肯新年歸否,
江南綠草迢迢。

 

Đại nhân ký viễn kỳ 2

Tú linh nhậm thuỳ bồng kết,
Đinh hương nhàn kết xuân tiêu.
Thặng khẳng tân niên quy phủ?
Giang nam lục thảo điều điều.

 

Dịch nghĩa

Chuông thêu rủ hững hờ trên búi tóc rối,
Mặc cây đinh hương mùa xuân đã kết trái trên ngọn.
Xin chàng hãy khẳng định năm mới có về nhà hay không?
Cỏ ở Giang Nam xanh tươi và trải dài xa xăm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chuông thêu rủ hững hờ tóc rối
Mặc đinh hương kết trái trên cành
Xuân này chàng có về chăng?
Giang Nam cỏ biếc giăng giăng chân trời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chuông thêu rũ hờ tóc rối
Đinh hương đã kết trái xuân
Chẳng biết năm nao trở lại
Giang Nam cỏ mượt trùng trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chuông thêu tóc rủ rối bòng
Mùa xuân kết trái đinh hương đầu cành.
Về không năm mới hởi anh?
Giang Nam đồng cỏ mướt xanh tít mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuông thêu trên tóc rối hững hờ,
Kết trái đinh hương mặc ngọn cao.
Năm mới về không chàng khẳng định?
Giang Nam xanh cỏ trải xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chuông thêu rủ thõng tóc bù xù
Xuân ngọn đinh hương chẳng kết gì
Năm mới có về xin hỏi lại
Giang Nam cỏ biếc rất xa xôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời