登樂遊原

長空澹澹孤鳥沒,
萬古銷沉向此中。
看取漢家何事業,
五陵無樹起秋風。

 

Đăng Lạc Du nguyên

Trường không đạm đạm cô điểu một,
Vạn cổ tiêu trầm hướng thử trung.
Khán thủ Hán gia hà sự nghiệp,
Ngũ Lăng vô thụ khởi thu phong.

 

Dịch nghĩa

Trời dài vắng lặng, chim cô đơn ẩn dấu bóng mình
Sự tích xưa bị thời gian vùi lấp
Hãy xem lại sự nghiệp nhà Hán như thế nào
Ngũ Lăng không bóng cây báo hiệu gió thu về

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Nam

Cô đơn chim ẩn bóng Trường An
Dấu xưa vùi lấp nỗi hoang tàn
Hán triều sự nghiệp nhìn thế vận
Ngũ Lăng cây vắng gió bẽ bàng


Nguồn: Đường thi - Trăm bài thơ hay, NXB Hải Phòng, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Giấu mình chim lẻ vắng trời xa,
Vết cổ thời gian đã xoá nhoà.
Hãy xem sự nghiệp nhà Hán đó,
Ngũ Lăng cây vắng gió thu qua.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mênh mông lặng lẻ chim đơn khuất,
Vạn cổ vùi tan tận cõi này.
Nhà Hán thử trông đâu sự nghiệp,
Ngũ Lăng cây trụi gió heo may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Chim buồn khuất bóng trời không,
Ngàn xưa rồi cũng chìm trong nhạt nhoà.
Kìa xem sự nghiệp Hán gia,
Thu không hắt gió cây già Ngũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chim đơn khuất nẻo, trời mịt mù,
Nay vùi dấu cũ vạn năm dư.
Thử xem cơ nghiệp nhà Hán trước,
Ngũ Lăng cây vắng, vẫn gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Chim buồn dấu bóng, trời xa vắng
Năm tháng chôn vùi dấu tích xưa
Xem lại Hán triều đâu sự nghiệp ?
Ngũ Lăng không bóng lá tin thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vắng lặng bóng chim cõi tít mù
Muôn đời ngự trị vẻ trầm u.
Thử xem Hán chẳng xây vương nghiệp
cây Ngũ Lăng nào đón gió thu ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lặng lẽ trời cao khuất bóng chim
Chuyện xưa vùi kín bụi thời gian
Nghìn năm sự nghiệp triều vua Hán
Đâu gió thu về chốn Ngũ Lăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồng vắng lặng, chim muông không có
Vẻ u trầm vạn cổ là đây
Hán triều không dựng nơi này
Ngũ Lăng đón gió có cây nào giờ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời dài chim vắng ẩn mây ngàn,
Vùi lấp tích xưa bụi thời gian.
Sự nghiệp hãy xem nhà Hán đó,
Ngũ Lăng chẳng báo gió thu tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối