Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/11/2013 20:26

登九峰樓寄張祜

百感衷來不自由,
角聲孤起夕陽樓。
碧山終日思無盡,
芳草何年恨即休。
睫在眼前長不見,
道非身外更何求?
誰人得似張公子,
千首詩輕萬戶侯。

 

Đăng Cửu Phong lâu ký Trương Hỗ

Bách cảm trung lai bất tự do,
Giốc thanh cô khởi tịch dương lâu.
Bích sơn chung nhật tứ vô tận,
Phương thảo hà niên hận tức hưu.
Tiệp tại nhãn tiền trường bất kiến,
Đạo phi thân ngoại cánh hà cầu?
Thuỳ nhân đắc tự Trương công tử,
Thiên thủ thi khinh vạn hộ hầu.

 

Dịch nghĩa

Hàng trăm nỗi buồn lo kéo về, cho nên trong lòng không được thoải mái
Mặt trời đã lặn về tây lầu canh, tiếng tù và nổi lên trong cô tịch
Tài hoa khác thường của bác khiến ta suốt ngày tưởng nhớ không dứt ra được
Hoài tài bất ngộ khiến nỗi oán hận không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được
Mống mắt ngay tại nhãn tiền thì rút cuộc vẫn không thấy
Thì làm sao bác không thể không đem hình hài đặt ra ngoài vòng còn cầu mong nỗi gì nữa
Hỏi tìm đâu ra người giống như công tử họ Trương cho được
Viết hàng nghìn bài thơ, mà coi nhẹ cả cái tước phong Vạn hộ hầu


Cửu Phong lâu còn gọi là Cửu Hoa lâu, xây vào đời Đường trên núi Cửu Hoa, nay tại huyện Quý Trì, tỉnh An Huy. Tác giả cùng Trương Hỗ đã có lần lên lầu nay chơi, nay tác giả một mình lên, nhớ bạn cũ nên làm bài này. Trương Hỗ là thi nhân đời Đường, để lại 2 quyển gồm 338 bài thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Bởi vương bao nỗi buồn lo
Nên chi chẳng được tự do trong lòng
Tù và rúc lạnh bầu không
Mặt trời đã lặn vào trong bóng chiều
Bạn tài hoa biết bao nhiêu
Khiến ta tưởng nhớ sớm chiều không thôi
Tài cao bỏ phí buông trôi
Khiến lòng oán hận muôn đời khôn khuây
Tài hoa hiện trước mắt đây
Mà sao chẳng thấy hoạ rày loà sao?
Anh người đức trọng, tài cao
Nỡ hoài thân để buộc vào lợi danh?
Tìm đâu người được như anh
Chàng Trương công tử tài đành không hai
Thơ anh nặng cả ngàn bài
Mà coi bổng lộc trên đời nhẹ tênh


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăm cảm xúc tự nhiên tràn ngập
Tiếng tù và vọng góc lầu chiều
Nhớ ông ở núi xanh rêu
Năm nào ông mới triệt tiêu hận sầu
Mi ngay mắt người đâu có thấy
Đạo trong thân nào phải tìm xa
Ai bằng công tử Trương gia
Quan to không thiết, ngồi nhà làm thơ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm nỗi lo phiền chẳng được vui
Chiều hôm tiếng ốc giục vang lầu
Núi xanh ngày trọn tình khôn dứt
Cỏ biết năm nào hận mới nguôi
Trước mắt có tròng đâu thấy vật
Ngoài thân không đạo khó cầu người
Có ai giống được Trương công tử
Thơ phú coi khinh địa vị hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lo buồn trăm nỗi vui sao đành,
Đêm về tiếng ốc vọng lầu canh.
Suốt ngày tưởng nhớ tài hoa bác,
Khôn gặp mến tài nguôi khó nhanh.
Mống mắt nhãn tiền sao chẳng thấy
Ngoài vòng cương toả chẳng cầu danh.
Tìm đâu người giống Trương công tử,
Vạn hộ hầu coi nhẹ tước ban.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời