Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 14/11/2006 06:37

Vẫn hỏi rằng yêu được mấy lần
Rằng duyên tao ngộ mấy tình chân
Cho nhau mấy thuở là bao lớn
Và kính đời nhau những mấy tầng
Mấy lúc nhìn thôi tim thổn thức
Mà nay nhớ mấy xót thương thân
Lòng đau mấy nữa như dần thái
Giữ mấy thề xưa dưới nguyệt vân?

Giữ mấy thề xưa dưới nguyệt vân
Thuyền quyên thục nữ ý trao thân
Mộng đang ấp ủ trời mang động
Vận tái buông xuôi đất vãi tầng
Đoạn lại trường lai thời đại loạn
Phân chi rẽ chí nghiệp phi chân
Than ôi..phúc phận đành non thế
Vẫn hỏi rằng yêu được mấy lần?..


12/10/2006