Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 10:01

Tuý luý càn khôn một cuộc say
Năm đi tháng đến chóng qua ngày
Tâm như đất hạn chờ mưa hắt
Trí tựa sương mù đợi nắng phai
Chí khí mà chi lòng quặn xót
Anh hùng mấy nữa dạ đau cay
Đơn thân độc mã hoài mơ tưởng
Tự nhủ rằng thôi chớ luỵ ai

Tự nhủ rằng thôi chớ luỵ ai
Bao phen ẩn nhẫn thế cờ gầy
Âm thầm xoãi cánh dường chim nhạn
Lẩn khuất nương mình vị áng mây
Chẳng trách sa cơ hay lỡ vận
Đừng than bước hẫng bởi tay xoay
Tài sơ học thiển còn di ảnh
Trọn kiếp trần ai gối mộng bay


23/12/2006