Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:08

Tôi học bói toán

Co tay tính nhẩm tí xem sao
Học bấy lâu nay thử thế nào
Kinh dịch toàn thư chuyên riết ráo
Tử vi đẩu số gắng rèn cao
Sáu mươi tư quẻ đương xào xáo
Một lẻ tám sao đặng nháo nhào
Tính tới tính lui cho thật thạo
Mai này luận số phải thao thao

03/04/2006
CSLKhổ vì bói toán

Ngơ ngẩn đêm về đứng ngó sao
Bình minh ngồi đếm lá rơi nào
Khổ thân!Kinh dịch còn chưa ráo
Nhọc xác!Tử vi vẫn chửa cao
Gieo quẻ hàng ngày tâm động xáo
An sao vài tháng lộng tim nhào
Nhẩm xuôi nhẩm ngược không thành thạo
Luận số..tan rồi mộng lược thao

04/04/2006
CSL