Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:08

Co tay tính nhẩm tí xem sao
Học bấy lâu nay thử thế nào
Kinh dịch toàn thư chuyên riết ráo
Tử vi đẩu số gắng rèn cao
Sáu mươi tư quẻ đương xào xáo
Một lẻ tám sao đặng nháo nhào
Tính tới tính lui cho thật thạo
Mai này luận số phải thao thao


03/04/2006