Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 06/06/2006 04:42

Chới với lằn ranh giữa chính - tà
Vui buồn trơ trọi quẩn mình ta
Giơ tay níu thử: Trời cao quá
Chân giẫm đạp xem: Đất trũng mà
Nhân thế an hoà: nhân thế lạ
Nhân sinh tranh chấp: nhân sinh đa
Đây cười, kia khóc tâm chai đá
Cuộc thế xoay tung lẫn trẻ - già


01/05/2006