Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 06/06/2006 04:42

(Hoạ bài “Tâm vỡ”)

Vẫn quyết xưa nay chính chế tà
Dù đời chưa trọn vận quay ta
Tâm suy, chân xoãi: Thời xa quá
Trí lụt, nhoài tay: Số tận mà
Cõi tục hợp tan: sầu chẳng lạ
Trần gian sinh tử: khổ chăng đa?
Thế nhân nhũng nhiễu lòng trơ đá
Điên đảo thị phi trẻ lộng già


02/05/2006