Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:33

Say cùng trăng

Tầng không lơ lửng mảnh Trăng gầy
Mây quyện ánh ngà túy lúy say
Chếnh choáng tửu nồng vầng Nguyệt khuyết
Lâng lâng men ruợu bóng Hằng đầy
Xem này Ngọc Thố tung tăng chạy
Kìa thấy Quảng Hàn thêm ngất ngây
Đàn sáo lưng Trời reo réo rắt
Tiên Nga nâng chén kính ngang mày


Liêu trai

Đêm mộng canh sương dáng liễu gầy
Hoa đùa bướm lượn lạc hồn say
Vô duyên, vô phận chừ vô khuyết
Đắc oán, đắc than ấy đắc đầy
Ý nguyện, ý thành oà ý chạy
Tâm si, tâm tưởng vỗ tâm ngây
Tay ngà khéo nắn âm reo rắt
Đàn dứt, người tan rũ nét mày


04 - 06/05/2006