Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 11:26

Quạnh

Ngày lặn vầng dương tắt ủ ê
Đêm lên mây khuất ánh trăng về
Thảng nghe tiếng nhạn rền bi khúc
Hốt vọng âm đời lặng điệu mê
Buồn thấm trời rung mưa đẫm lộ
Sầu dâng đất giẫy nước giăng lề
Canh thâu gió lộng khua đường vắng
Rã rượi sương mờ lẻ bóng lê


Phù Lê diệt Trịnh (Anh em Tây Sơn)

Sấm “Tây khởi nghĩa” trẻ à ê
“Bắc thụ công” quân diệt Trịnh về
Giáo Hiếu khai tâm thông uẩn khúc
Tây Sơn quyết chí thoát đường mê
Từ Tân Mão khởi tầm hoan lộ
Đến Mậu Tuất xong lập chính lề
Dựng nghiệp Đế Vương yên giặc vắng
Thăng Long Bính Ngọ hiệu : phù Lê


22 - 23/06/2006