Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:56

Tranh nhau chính đáng ở trên đời
Khuyến khích cho mình gắng đấy thôi
Kém tí đừng kêu rằng ức hiếp
So hơn chớ bảo được tài bồi
Trương Lương vọng tộc thân lăn xả
Hàn Tín gia bần dạ rối bời
Lập chí cùng dời non lấp biển
Ngang tài cân sức đấy anh ôi!..


31/07/2006