Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 14:05

Lượng sức dù nay gánh tiếng cuồng
Theo người vọng động cũng là buông
Nhiều tay diễn xuất hơi tuỳ hứng
Mấy kẻ tròn vai trọn vở tuồng
Chậm chậm chờ thời đi ngược dốc
Từ từ đợi vận bước ngay vuông
Bình tâm lẳng lặng xuôi dòng nước
Hấp tấp hoài công chảy lạc luồng


29/07/2006