Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 06:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Tà vào 20/06/2009 05:00

Thưở bé ta ưa chuyện lạ kỳ
Ai hù vẫn hỏi sợ mà chi
Cương thi xác ướp ra sao nhỉ
Bóng quế hồn ma ngẫm giống gì?
Một tối vào nằm khu mộ chí
Mây trời khuất dạng ánh trăng đi
Thầm mong gặp được vài con quỷ
Đánh bạn làm quen thế mới chì

Chì đâu đã thấy thức thâu đêm
Gió lạnh lùa sương phủ ướt mèm
Sáng đến trông người như nhái bén
Về nhà nghía xác tựa mèo đen
Ba hôm húp cháo ròm thân mén
Bốn bữa trùm chăn rộc mạng quèn
Uống thuốc đông y lần mấy chén
Mà ma với quỷ chả thèm quen


10/12/2007