Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 14:13

Cung kính mời nhau chén ruợu nồng
Chúc mừng năm đến tiễn năm xong
Tân niên phúc lộc khơi vừa dạ
Xuân mới tài danh khởi thoả lòng
Vạn chuyện lo toan thay đổi hết
Sự gì bế tắc thảy hanh thông
Như anh như chị bằng bè bạn
Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong


31/12/2006