Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:33

Đêm mộng canh sương dáng liễu gầy
Hoa đùa bướm lượn lạc hồn say
Vô duyên, vô phận chừ vô khuyết
Đắc oán, đắc than ấy đắc đầy
Ý nguyện, ý thành oà ý chạy
Tâm si, tâm tưởng vỗ tâm ngây
Tay ngà khéo nắn âm reo rắt
Đàn dứt, người tan rũ nét mày


06/05/2006