Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 05:31

Đã lỡ đành thôi chuyện tóc tơ
Duyên xuôi chẳng vẹn cách đôi bờ
Thu tàn, đông đến phai xuân thắm
Tháng lại, năm qua bạc tuổi mơ
Lặng lẽ sóng ru xô bến vắng
Lạnh lùng gió hú vỗ đò chờ
Nước reo lỡ dỡ thời mơ mộng
Lạc lõng nửa đời tỉnh giấc thơ


16/04/2006