Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:42

Vấp ổ voi đành phải ngã thôi
Đường ngang ngõ tắt lướt qua đời
Không tinh vướng víu mềm xương hắn
Biết rõ xàng xê khoẻ vóc tôi
Chả trách do ai xoay lỡ vận
Đừng than bởi họ nắm buông thời
Này danh nọ lợi thân quanh quẩn
Chết gí khi nào chứ chẳng chơi


24/08/2006