Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 24/02/2007 12:53

Vỗ về trăm họ một phương hay
Dựng nghiệp nhà Đinh chỉ sớm ngày
Bộ Lĩnh danh xưng oai vũ múa
Tiên Hoàng hiệu Đế phất cờ bay
Vạc dầu khiếp cõi đe nung lẩu
Hổ báo cầu an doạ lóc phay
Phục khắp trời Nam yên mọi nhẽ
Đại Cồ Việt quốc lập nên này


25/11/2006

Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn Sứ quân lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Tiên Hoàng (968), nhưng nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ triều đình nên để răn đe phản loạn Đinh Tiên Hoàng cho đặt vạc dầu, nuôi hổ báo tuyên cáo rắng ai phạm tội bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt.