Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 13:42

Chẳng lợi thì danh phải thế thôi
Nêu chi chí khí ở trên đời
Ta xoay ngược ý dò tâm hắn
Tự vuốt xuôi lòng thoả chữ tôi
Nắm bắt rồi buông vun tạo vận
Ôm cầm lại thả dựng nên thời
Mười năm chửa thoát còn vương vấn
Lẩn quẩn trong vòng mấy cuộc chơi


22/08/2006