Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 13:42

Lẩn quẩn

Chẳng lợi thì danh phải thế thôi
Nêu chi chí khí ở trên đời
Ta xoay ngược ý dò tâm hắn
Tự vuốt xuôi lòng thoả chữ tôi
Nắm bắt rồi buông vun tạo vận
Ôm cầm lại thả dựng nên thời
Mười năm chửa thoát còn vương vấn
Lẩn quẩn trong vòng mấy cuộc chơi

22/08/2006
CSLTàn cuộc

Theo dòng quyết lội đến cùng thôi
Vạ gió tai bay đỡ đã đời
Lọ mọ lần ra ngay chính hắn
Lần mò kiếm mãi định danh tôi
Lăng nhăng..đạo mạo rơi tàn vận
Luýnh quýnh..nghiêm trang rớt hết thời
Hạ xuống nâng lên rồi tự vấn
Khi nào đặt dứt thế cờ chơi?

23/08/2006
CSLLẽ là thế mà

Vấp ổ voi đành phải ngã thôi
Đường ngang ngõ tắt lướt qua đời
Không tinh vướng víu mềm xương hắn
Biết rõ xàng xê khoẻ vóc tôi
Chả trách do ai xoay lỡ vận
Đừng than bởi họ nắm buông thời
Này danh nọ lợi thân quanh quẩn
Chết gí khi nào chứ chẳng chơi

24/08/2006
CSLChớ quẩn

Kết cuộc con bài phải lật thôi
Tranh nhau kẻ thắng đứa xong đời
Ngoi lên đạp xuống ta như hắn
Tại vị cười vang bạn giống tôi
Khỏi nói tình xưa nay cạn nghĩa
Kêu chi chuyện cũ thuở đương thời
Khoan khoan..chớ giận khơi tâm quẩn
Hận ấy chờ ngày tiếp tục chơi

25/08/2006
CSL