Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:39

Cự, Cơ cư Dậu phượng như gà
Đại, Tiểu song Hao đủ nhát ma
Thiên Mã vào Quan nào quý hiển
Đà La ngụ Tỵ khó khi già
Cung Dần Tuần Triệt đồng thăm viếng
Phụ Mẫu Liêm Trinh cách biệt sa
Nhật Nguyệt Thiên Di van vái cúng
Mừng Vô chính Diệu mệnh chưa tà


- Cung Tài Bạch Thiên Cơ, Cự Môn tại Dậu (quá tốt) phiền một nỗi có đủ Đại Hao và Tiểu Hao xung chiếu.
- Thân cư Quan Lộc Thiên Mã tại Tỵ lại kèm thêm Đà La.
- Cung Phụ Mẫu tại Dần có đủ Tuần Triệt lại thêm Liêm Trinh hãm địa.
- Được mỗi cái mệnh Vô chính Diệu (Sửu) được Nhật Nguyệt cung Thiên Di xung chiếu.


13/07/2006