Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 08/12/2006 05:00

Xin em hãy tấu khúc mê tình
Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
Chút luỵ chút phiền tâm chẳng định
hương dư sắc ý vô tình
Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình


08/03/2006