Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 24/02/2007 12:53

Gồm thâu lục quốc

Lập trận bình Yên vạn sự hay
Xua quân diệt Triệu chẳng so ngày
Mưu cao trá Ngụy đa đoan múa
Kì kế gạt Hàn nhũng nhiễu bay
Lục quốc thân Tề như giữ lẩu
Chư hầu sơ Sở tựa buông phay
Thủy Hoàng trí phục sâu không nhẽ
Thiên hạ quy Tần một mối này


28/03/2006
CSL
Lập quốc


Vỗ về trăm họ một phương hay
Dựng nghiệp nhà Đinh chỉ sớm ngày
Bộ Lĩnh danh xưng oai vũ múa
Tiên Hoàng hiệu Đế phất cờ bay
Vạc dầu khiếp cõi đe nung lẩu
Hổ báo cầu an dọa lóc phay
Phục khắp trời Nam yên mọi nhẽ
Đại Cồ Việt quốc lập nên này

25/11/2006
CSL


1-Sau khi gồm thâu lục quốc Tần vương Doanh Chính được gọi là Tần Thủy Hoàng (221 TCN).
2-Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong loạn Sứ quân lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Tiên Hoàng (968).Nhưng nhiều nơi vẫn chưa tuân theo luật lệ triều đình nên để răn đe phản loạn Đinh Tiên Hoàng cho đặt vạc dầu,nuôi hổ báo tuyên cáo rắng ai phạm tội bỏ vạc dầu hoặc cho hổ báo ăn thịt.

*Hai ông Hoàng Đế đầu tiên của nước lớn (Trung Hoa) và nước nhỏ (Việt Nam) sau khi qua đời triều đại của các ông cũng về tay người khác con cháu không giữ được.