Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 28/02/2007 10:42

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẫn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương, dở dở không thầy thợ
Lỡ dở nhiều phen rước sụt sùi

22/05/2006
CSL
Hết thời hảo hán

Nghĩ thời thơ ấu dạ bùi ngùi
Cái thuở xuân thì thích quậy vui
Việc học ngày mai lo chẳng tới
Chuyện chơi bữa trước quyết không lùi
Ấy vì nghĩa khí mang danh xấu
Cũng tại anh hùng gánh tiếng xui
Hảo hán nay đành cam kiếp thợ
Trách chi bởi trẻ trót sần sùi

23/05/2006
CSL