Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 10:42

Thức giấc nửa đêm ngẫm ngậm ngùi
Nửa đời trăn trở chuyện buồn vui
Suy thời chân nhũn đường lui tới
Tính vận run tay lộ tiến lùi
Ngớ ngẩn trông trời xem tốt xấu
Thẫn thờ ngắm đất đoán hên xui
Ương ương, dở dở không thầy thợ
Lỡ dở nhiều phen rước sụt sùi


22/05/2006