Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 11:44

Lửa lên, nước xuống phú rồi bần
Vay - Trả bàn chi nợ với nần?
“Môn hộ bất ninh” điềm ngập úng
Giàu nghèo thay đổi chuyện phong vân
Đường quanh, lộ quẹo than nhiều nẻo
“Khổ tận cam lai” há trách thân
Cái lý cùng thông trời tạo cớ
Xem người rèn nén chí chuyên cần


- Dịch tượng Ly “Môn hộ bất ninh”: cửa nhà không yên.
- Dịch tượng Khảm “Khổ tận cam lai”: hết khổ tới sướng.

15/07/2006