Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:20

Ta đi ta trở lại
Danh lợi này như mây
Khuây khoả chiều vui say
Đêm dài ngày chợt vắng

Quyện theo làn khói trắng
Năm tháng nhuốm tay vàng
Hồn ngóng trở mùa sang
Thuyền xuôi tìm bến cũ

Nửa đời thân lữ thứ
Gầy dựng được bao nhiêu
Tranh đấu gắng cho nhiều
Ví rằng vô nghĩa vậy

Những gì ta được đấy
Và đánh mất gì chăng
Có phải lẽ công bằng
Cán cân trong cuộc sống

Giữa trời cao đất rộng
Số phận đã ghi rồi
Cái mức của từng người
Xem ra chừng chỉ thế


14/03/2007