Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 11:04

Thông minh, trí dũng chẳng ngông cuồng
Lượng sức nên tuỳ lúc nắm, buông
Nội phản trừ yên Kiều tuyệt tích (1)
Ngô Quyền rắp kế Hán thành tuồng (2)
Lòng sông cọc cắm vào ngay thẳng
Giặc dữ xua thuyền trúng ổ vuông
Diệt địch toàn quân như bão gió
Đằng giang nổi sóng nước phân luồng (3)


24/01/2007

1. Kiều Công Tiễn nha tướng của Dương Đình Nghệ sau giết hại Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ.
2. Ngô Quyền bộ tướng của Dương Đình Nghệ sinh ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ (897) ở Đường Lâm (Ba Vì, Hà Nội). Sau khi trừ nội phản Kiều Công Tiễn, diệt ngoại xâm Ngô Quyền xưng vương, tại ngôi được 6 năm (939-944) thì mất, thọ 47 tuổi. “Hán” là triều Nam Hán của Trung Quốc.
3. Tháng 12 năm Mậu Tuất (938) các chiến thuyền quân Nam Hán lọt vào mai phục, lòng sông Bạch Đằng đã cắm sẵn cọc nhọn bịt sắt, thuỷ triều xuống Ngô Quyền đốc toàn quân diệt địch bằng một trận nhanh gọn. Vì bất ngờ nên trong một thời gian rất ngắn thuyền giặc bị đắm gần hết, quân chết quá nửa, máu chảy loang đỏ khúc sông.