Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:19

Dịch số do thời biến chuyển không
Đảo điên xoay vận đến phiền lòng
Ngũ hành xung khắc đường nho giáo
Bát quái phân ly lộ võ công
Vạch đứt, vạch liền: chưa phải bạn
Dương suy, âm thịnh: cũng đâu trùng
Hào Từ hoán đổi thân rồng rắn
Quẻ Biến: hoá người dở dại ngông


06/04/2006