Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 08/12/2006 05:00

Xin đọng nơi tim một chút tình
Một bài ca thuở mộng mơ xinh
Chút hương em gửi ngày duyên định
hưởng ta trao buổi định tình
Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
Đàn reo cung phách dây không thịnh
Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình


08/03/2006