Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 09/12/2006 05:00

Xin đọng nơi tim một chút tình
Một bài ca thuở mộng mơ xinh
Chút hương em gửi ngày duyên định
hưởng ta trao buổi định tình
Âm sắc bổng trầm chưa chính chỉnh
Điệu đàn thăng giáng chửa đoan minh
Đàn reo cung phách dây không thịnh
Buồn lắm em ơi chuyện chúng mình

08/03/2006
CSL
Khúc đàn thương

Xin em hãy tấu khúc mê tình
Một khúc cho đời thoáng đẹp xinh
Chút lụy chút phiền tâm chẳng định
hương dư sắc ý vô tình
Âm reo vọng vọng thiên thời chỉnh
Điệu dốc trầm trầm địa lợi minh
Đàn đứt dây tung hồi cực thịnh
Buồn vương nhân thế chẳng riêng mình

08/03/2006
CSL