Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2008 00:08

詠菊其二

重陽摘蕊陶攘醉,
秋夕餐英屈愛香。
二老風流千載遠,
天教菊隱出承當。

 

Vịnh cúc kỳ 2

Trùng dương trích nhuỵ Đào nhương tuý,
Thu tịch xan anh Khuất ái hương.
Nhị lão phong lưu thiên tải viễn,
Thiên giao cúc ẩn xuất thừa đương.

 

Dịch nghĩa

Tiết trùng dương hái nhị, họ Đào ủ men say,
Chiếu thu ngậm cánh hoa, họ khuất yêu hương ngát.
Phong độ hai ông già đã nghìn năm xa rồi,
Nay trời trao chức, hoa cúc ẩn dật phải ra gánh vác.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Trùng cửu hái hoa, Đào cất rượu,
Chiều thu nếm nhuỵ, Khuất yêu hương.
Phong lưu hai vị nghìn năm khuất,
Cúc ẩn trời trao, hãy đảm đương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hái nhị trùng dương, Đào ủ men
Thu ăn hoa cúc, Khuất yêu hương
Nghìn năm hai vị phong lưu khuất
Cúc ẩn trời giao việc phải làm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái Đào nhị cất rượu trùng dương,
Thu ngậm cánh hoa, Khuất thích hương.
Phong độ hai ông xưa khuất bóng,
Trời trao cúc ẩn việc nên đương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhị Đào cất rượu trùng dương,
Cánh hoa thu ngậm, thích hương Khuất cười.
Phong lưu hai lão khuất rồi,
Trời trao cúc ẩn việc thời nên đương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời