Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2016 20:30

述懷

千百年來又此日,
十八九事不如心。
未老杜老空懷古,
再生賈生途哭今。

 

Thuật hoài

Thiên bách niên lai hựu thử nhật,
Thập bát cửu sự bất như tâm.
Vị lão Đỗ lão không hoài cổ,
Tái sinh Giả sinh đồ khốc câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Nghìn trăm năm trở lại đây mới có ngày như thế này
Mười việc thì tám chín việc không như ý
Ông Đỗ Phủ chưa già mà cứ vịnh suông thơ hoài cổ
Chàng Giả sinh nếu sống lại càng phí công khóc đời nay


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chu Thiên

Trăm nghìn năm mới có ngày này,
Mười việc thì đà tám chín sai.
Lão Đỗ chửa già thương việc cũ,
Giả sinh sống lại khóc ngày nay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm nghìn năm có một ngày
Mười thì đến tám chín sai cả rồi
Chưa già lão Đỗ thương vay
Giả Sinh sống lại thêm cay giọt sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm nghìn năm mới có ngày này,
Tám chín trong mười việc chẳng hài.
Đỗ Phủ chưa già thương việc cũ,
Giả Sinh sống lại khóc đời nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời