Nguyễn Văn Dũng (2002-) các bút danh hoạt động nghệ thuật Quang Dũng, Tư Quynh, Anh Dũng;nếu Xuân Diệu là ông hoàng thơ tình thì Anh Dũng là hoàng tử của mảng thơ tình, nơi ở Thanh Vân-Cát Tân-Như Xuân-Thanh Hoá, các tập thơ tiêu biểu như Cuộc Sống, Thơ Tình Tuổi Trẻ,...

 

Cuộc Sống

Thơ tình tuổi trẻ