15.00
Từ khoá: thể thơ Lục Bát (1)
Đăng ngày 05/05/2020 18:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/05/2020 09:45, số lượt xem: 252

Lỡ mai em xấu em già,
Người yêu em nhất vẫn là anh thôi.
Nếu trời định số làm đôi,
Thì già hay trẻ vẫn hồi về nhau.
Nhưng em lỡ nếu mai sau,
Em già hay cỗi ốm đau giông dài.
Thì em sẽ nghĩ đến ai,
Em còn nghĩ đến thân trai gầy gò.
Hay là khi chết thành tro
Em thời quấn áo xo đo từng đồng.
Em đừng làm vậy nghe không,
Không công dưỡng dục cũng công vợ chồng.
Em đừng xo mó từng đồng,
Cho anh nấm mộ để phần thiên thu.

Cát Tân-Như Xuân
Ngày30/04/2020