春燕

庭院風微竹影低,
畫簷深處帶香泥。
綠窻晝静無人到,
挑撥春心日未西。

 

Xuân yến

Ðình viện phong vi trúc ảnh đê,
Họa thiềm thâm xứ đới hương nê.
Lục song trú tĩnh vô nhân đáo,
Khiêu bát xuân tâm nhật vị tê (tây).


Nguồn: Hoàng việt thi văn tuyển, tập III, tr. 53

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Gió phất tre sân, bóng thướt tha,
Bùn thơm lót tổ dưới hiên nhà.
Bên song im lặng không người tới,
Gợi mối lòng xuân trước bóng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhóm Lê Quý Đôn

Chỡ "Bùn thơm lót tổ" rất hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tre sân gió phất, thướt tha,
Bùn thơm lót tổ hiên nhà xứ xa.
Khách không tới, lặng song nhà,
Lòng xuân gợi mối bóng tà chưa sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió nhẹ sân đình ảnh trúc lay
Bùn thơm kết tổ dưới hiên mây
Song xanh lặng lẽ người không đến
Nắng xế, lòng xuân gợi cảm hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Sân trong gió nhẹ trúc lay lay
Kết tổ bùn thơm dưới mái này
Bên cửa im lìm người chẳng đến
Gợi lòng xuân cảm lúc chiều mây


Nguồn: Phạm Thị Thuý Lan, Thăng Long hoài cổ, NXB Hội Nhà văn, 2021
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời