Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
44 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (62 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Phùng Khắc Bắc (36 bài)
Tạo ngày 01/07/2020 20:52 bởi hongha83
Đồng Thị Chúc (1944-) là nhà thơ, dịch giả Việt Nam, quê ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang. Tốt Nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Kim Sách, Bình Nhưỡng, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên năm 1971. Từng phục vụ quân đội tại Trung đoàn 259 Bộ Tư lệnh Công binh, Viện Đo lường Quốc gia Việt Nam. Tốt nghiệp Lớp viết văn do Hội VHNT Hà Nội đào tạo năm 1990. Đồng Thị Chúc là Hội viên Hội nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm:
- Gót chân trần (thơ, NXB Thanh niên, 1992)
- Lời ru của mẹ (dịch truyện thiếu nhi Hàn Quốc, NXB Thanh niên, 2000)
- Lục bát dâng tặng người xưa, (thơ, NXB Hội nhà văn, 2012, tái bản có bổ sung năm 2013)
- Lục bát dâng tặng mẹ ta (nhiều tác giả, Đồng Thị Chúc chọn, NXB Hội nhà văn, 2015)
- Con gái thì thứ hai (thơ, NXB Văn học, 2017, tái bản có bổ sung năm 2018, NXB Hội nhà văn)

 

Gót chân trần (1992)

Lục bát dâng tặng người xưa (2013)

Con gái thì thứ hai (2018)