Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 17:20

I
Tình yêu ở trên đầm lầy
Thuỷ chung mới biết vơi đầy trong ai
Suốt đời sống trên ngọn gai
Chỉ khát khao chết xem ai thương mình

II
Chết rồi tôi vẫn làm người
Để nhận những nỗi đau đời em cho
Chỉ mong ngày ấy mưa to
Bước chân em có ngại dò đường trơn


Hà Nội, tháng 10 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992