Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:54

Nửa đêm trời đặc sương mù
Nửa đường có một gái gù lang thang

Nửa trời như mới bỏ hoang
Nửa tôi và nửa bẽ bàng theo em

Nửa trời còn lại bóng đêm
Nủa em như chiếc trăng lên muộn màng

Trời mù sương không biết tan
Dẫu em chẳng có dịu dàng cho tôi


Hà Nội, tháng 5 năm 1982

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992