Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 14:39

Vào đây không để cầu kinh
Chỉ thương chúa bị đóng đinh trên người


Sài Gòn, đêm Nôen 1986

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992