Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 14:58

Vua ngồi chễm chệ trong ngai
Còn ta ta đứng trên gai nguyện cầu
Chuông kêu không vắt nổi sầu
Hương thơm thành hạt mưa dầu dầu sa

Vẫn còn ngòn ngọt tiếng gà
Chưa chi tóc đã tà tà sương phơi


Hà Nội, tháng 6 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992