Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 15:04

Chênh vênh
Bờ vực thẳm
Ngắm em
Qua gai rừng


Đà Lạt, mùa thu 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992