Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 14:46

Buổi sáng
Cái bóng phía trước

Buổi chiều
Cái bóng phía sau

Buổi trưa
Cái bóng trên đầu

Tôi trắng
Sao mặt trời lại làm cái bóng tôi đen


Hà Nội, năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992