Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 15:01

Trước tôi
Con ngựa trắng

Sau tôi
Em
Rừng quả đắng

Trong nắng
Nhìn

Tôi
Con ngựa trắng
Chở nắng
Vào rừng


Hà Nội, tháng 5 năm 1988

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992