Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: chùa Quán Sứ (2)

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 14:37

Từ trong hương đại bay ra
Chuông chùa Quán Sứ khi xa khi gần
Từ trong những giọt mưa dầm
Chuông chùa Quán Sứ khi gần khi xa

Anh từ trong em bước ra
Tiếng thương tiếng nhớ gấp ba chuông chùa
Em từ anh ra lạ chưa
Một ngày những có bốn mùa đổi thay

Chẳng bằng dáng nhẹ bàn tay
Cùng hoa đại xuống tóc dày của em


Hà Nội, tháng giêng năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992