Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 15:03

Nắng sấp ngửa trên đầu
Lá chưa mùa đã rụng

Rượu rót vào cốc thủng
Bao giờ tôi mới say?


Hà Nội, tháng 4 năm 1990

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992