Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 14:11

Ở kia có đám cháy rừng
Lửa cao cao đến lưng chừng trời xanh

Ở kia trong những tàn tranh
Đám người cứ chạy vòng quanh tít mù

Biển còn có mãi mùa thu
Suối còn ở tận lời ru con người

Kẻ đốt rừng đã đi rồi
Ai thương thì đến với tôi lúc này

Rừng đau càng rộng càng dày
Chim kêu có thể giơ tay là cầm


Hà Nội, năm 1987

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992